10 Keer het einde van de wereld volgens oude culturen

Je hoort regelmatig spreken over de ondergang van de wereld. De laatste decennia voorspelden velen dat de mensheid stilaan haar einde naderde. Was het niet door een nucleaire Derde Wereldoorlog, dan zou de mens waarschijnlijk het loodje leggen door de millenniumbug in het jaar 2000 of door een apocalyps in het jaar 2012, zoals voorspeld door de Maya’s. De doemdenkers geven het niet op en wijzen tegenwoordig op de klimaatverandering die de aarde over enkele tientallen jaren definitief om zeep zou helpen. Is het zo dat het einde van de wereld stilaan in zicht is? Dat weet niemand. Er is echter geen reden tot paniek, want ook in de voorbije eeuwen werd al vaak het einde der tijden aangekondigd. Toch lopen we met z’n allen nog steeds op onze aardbol rond. Hieronder een lijstje van 10 manieren waarop de wereld volgens oude culturen zou vergaan.

De Assyriërs voorspellen de ondergang van de aarde

assyrische tablet

De Assyrische beschaving heeft duizenden jaren bestaan. Toch waren er ook onder de Assyriërs doemdenkers die dachten dat de ondergang van hun wereld stilaan aan op komst was. Dit wegens de enorme corruptie en het slechte gedrag van de jeugd (klinkt vertrouwd in de oren, niet?). Op een duizenden jaren oude Assyrische kleitablet is de bezorgdheid over het nakende einde van de beschaving neergeschreven. ER staat zoiets:

“Onze aarde is in deze latere dagen gedegenereerd; er zijn tekenen dat de wereld snel ten einde komt; omkoping en corruptie komen vaak voor; kinderen gehoorzamen hun ouders niet langer; elke man wil een boek schrijven en het einde van de wereld komt kennelijk dichterbij. “

Het Assyrische rijk bleef nadien echter nog duizenden jaren bestaan, dus al dat doemdenken bleek nergens voor nodig…

De val van het Romeinse Rijk

einde van het romeinse rijk
Het Romeinse Rijk werd eeuwenlang als onaantastbaar beschouwd. Toen in 476 na Christus Rome veroverd werd door Germaanse volkeren, dachten de inwoners dat het einde der tijden gekomen was. Maar de aarde bleef rustig toertjes rond de zon draaien en de mensheid bleef bestaan.
Ook in vroegere eeuwen hadden de Romeinen al bizarre ideeën over de apocalyps. Omdat de stichter van Rome, Romulus, op een dag 12 arenden zag, werd aangenomen dat Rome na haar stichting 120 jaar voorspoed zou kennen en daarna zou vallen. Dat gebeurde niet. Toen werd voorspeld dat Rome in 365 voor Christus veroverd zou worden, omdat er 365 dagen in een jaar waren. Ook dat gebeurde niet. Het Romeinse Rijk ging uiteindelijk ten onder aan corruptie en de incompetentie van de laatste Romeinse leiders.

De ondergang van de wereld volgens de Noordse mythologie

Ragnarok

Bij de meeste godsdiensten is het de mensheid die vernietigd wordt op het einde der tijden, niet god of de godenwereld. In de Noordse mythologie gaat de ondergang van de wereld ook gepaard met de ondergang van de goden. Als de eindtijd (‘Ragnarok’) gekomen is, strijden de goden onderling tegen elkaar. De mensheid raakt in paniek en vervalt tot anarchie. Uiteindelijk sterft iedereen in deze strijd, zowel mensen als goden.
Nadien vindt er een hele reeks rampen plaats, waardoor het land verdwijnt in de zee. Het einde der tijden is echter ook een nieuw begin, want het land verrijst terug en is vruchtbaarder en mooier dan ooit tevoren. De aarde wordt weer bevolkt door mensen en de goden worden opnieuw geboren. En zo begint alles weer opnieuw…

De 5e wereld van de Azteken

vijf zonnen

De Azteken geloofden dat de wereld voordien al 4 keer vernietigd was en dat ze al op de 5de wereld leefden (Vijf Zonnen). De vernietiging van die eerste 4 werelden was niet bepaald een lachertje. Telkens de Azteekse goden Tezcatlipoca en Quetzalcoatl met elkaar vochten, had de mensheid prijs: iedereen vond de dood en de aarde werd vernietigd. De mensheid op de eerste wereld werd uitgeroeid door hongerige jaguars. Niet bepaald aangenaam, maar de mensen op de 2e wereld stond nog iets anders te wachten. Zij werden in apen veranderd en kwamen allen om in een woeste storm. Op het einde van de 3e wereld werd iedereen opgeofferd in een brand. Toen de 4e wereld eindigde, verdronk elk levend wezen tijdens een vreselijke orkaan.
De ondergang van de 5e wereld zou volgens de Azteken veroorzaakt worden door aardbevingen. Dat lot staat ons dus te wachten, tenminste als we de Azteken op hun woord geloven.

De voorspelling van de Hopi-indianen

hopi

De Hopi zijn een indianenvolk in de staat Arizona (Verenigde Staten). Ze geloven in een eeuwige cyclus van schepping en vernietiging van de wereld. Volgens de Hopi leven we op dit ogenblik in de vierde wereld. De eerste wereld werd vernield door vuur. De tweede wereld kwam door vorst en ijs aan haar einde. Door een zondvloed ging de derde wereld ten onder.
Volgens de Hopi wijzen een aantal tekenen op de nakende ondergang van de huidige vierde wereld. Sommige tekenen zijn heel herkenbaar: witte mannen komen met donderstokken op het land van de Hopi, er reizen ijzeren slangen over de bodem en een groot spinnenweb wordt over het land gelegd. Is dat geen verwijzing naar de Amerikaanse kolonisten, die in de 19de eeuw het land van de Hopi gewapend in bezit namen, wegen en spoorwegen aanlegden, en treinen over het land lieten rijden?

Openbaring van Johannes

Openbaring van Johannes
Het boek ‘Openbaring’ is het laatste boek van het Nieuwe Testament en geeft aan hoe het christendom aankijkt tegen het einde der tijden. Volgens de christelijke visie wordt de ondergang van de wereld ingeleid door een hele reeks oorlogen, plagen en hongersnood. De Antichrist, zeg maar de duivel, verschijnt samen met zijn kompanen op aarde en heerst al snel over de mensheid. Maar dat liedje blijft gelukkig niet duren. Rechtvaardige mensen komen in opstand tegen de Antichrist en zijn handlangers. Het gaat er zo hevig aan toe, dat water in bloed verandert en asteroïden de wereld bijna verwoesten. Uiteindelijk verschijnt Christus nogmaals op aarde, overwint definitief de Antichrist en start een nieuwe wereld.

De Dag des oordeels volgens de islam

Islamieten houden er wat betreft de ondergang van de wereld ongeveer dezelfde visie op na als de christenen. De ziel van wie sterft, komt in een slaaptoestand en wacht op de Dag des oordeels.
Op het einde der tijden wordt de aarde met alles erop en eraan vernietigd. Alle mensen sterven en moeten wachten op het oordeel van God. Op de dag van de Wederopstanding komt iedereen terug tot leven en moet verantwoording afleggen voor zijn daden. Die daden zijn opgeschreven in een boek, en worden op de Dag des Oordeels uitvoerig gewikt en gewogen. Wie tijdens zijn leven oprecht van hart was en uitsluitend goede daden heeft verricht, mag naar het paradijs. Voor de slechteriken wordt het helaas een enkele reis richting hel…

De boeddhistische kijk op het einde der tijden

Boeddhisten kijken niet zo dramatisch tegen het einde der tijden aan. De wereld zoals wij die kennen komt volgens het boeddhisme ooit eens ten einde, maar dan verschijnt Boeddha weer op aarde en maakt alles weer goed.
De boeddhisten geloven dat er een tijd komt waarin iedereen de ware leer van Boeddha vergeten is. Mensen weten niet meer hoe ze zich moeten gedragen, maken ruzie, kunnen elkaar niet meer verdragen en vermoorden elkaar. Dit is voor de boeddhisten de zogenaamde ‘eindtijd’. Het is gelukkig ook de tijd waarin de ware Boeddha terugkeert en de mensheid het ware pad der verlichting toont.

De apocalyps volgens het Jodendom

De Joden spreken niet over het einde der tijden, maar over het ‘einde der dagen’. Want, aldus de Joodse geschriften, valt het einde van de wereld zoals wij die kennen, nogal mee. God verschijnt op aarde, herstelt er de oude tempels en brengt alle volkeren terug naar hun thuisland. Een gloednieuw tijdperk breekt aan, waarin de doden herenigd worden met hun geliefden en de mensheid terug in de Hof van Eden mag wonen. Volgens de Joden hoeven we dus geen schrik te hebben voor het ‘einde der dagen’. Dit klinkt, naast al de doemdenkerij van tegenwoordig, in elk geval heel hoopgevend…

  • Add Your Comment