9 Bizarre Pogingen Om Van Insecten Wapens Te Maken

‘In oorlog (en liefde) is alles geoorloofd’, is een beroemde spreuk. En zo blijkt. Dat de mens geprobeerd heeft om ook insecten in te zetten als wapens, is misschien minder bekend bij het grote publiek, maar blijkt ook een bizarre ‘oorlogs’techniek. Lees door ons lijstje van de 10 bizarste pogingen. En daarna: peace, love and understanding!

9. Schorpioenenbommen

schorpioen

De Romeinse Keizer Septimius Severus wilde Mesopotamië veroveren, maar kwam in zijn veroveringstocht het fort van Hatra aan de Tigris tegen. Daar huisde Koning Barsamia en zijn volk. Die gaven zich niet zonder slag of stoot over. Ze gooiden talloze schorpioen-granaten op de Romeinse vijanden. Die beestjes zijn dodelijk, en de Romeinen zetten het snel op een lopen. Het schijnt overigens dat IS tegenwoordig dezelfde bommen inzet

8. Snuffelbijen die landmijnen opsporen

snuffelbij
Ken Thomas/wikicommons

De zoektocht naar onontplofte landmijnen wordt meestal gevoerd door honden of kleine robotten. Biologen in Kroatië ontdekten dat een nieuw soort snuffelbijen veel succesvoller zijn. Dat bijen een sterk reukvermogen hebben, dat wisten we al. Ze werden getraind en effectief ingezet om de landmijnen uit de Kroatische onafhankelijkheidstrijd op te sporen.

7. Snuffelbijen die illegale drugs opsporen

drugs

Dat sterk reukvermogen van bijen kan ook getraind worden om illegale drugs zoals heroïne of cocaïne te traceren. Bijen zouden zo drugshonden kunnen vervangen. Ze zijn sneller getraind, goedkoper en vergen minder ‘onderhoud’. Een gewaarschuwde hond is er twee waard!

6. Darpra’s cyberbug project

daroa

Darpra voerde experimenten uit waar onderzoekers insecten uitrusten met camera’s en sensors. Deze kleine onbemande luchtvaartuigjes worden dan aangestuurd door een operator op afstand. De cyborg kever kan ingezet worden om verkenningsvluchten uit te voeren en om explosieven en vijanden te detecteren. De reuzenkever werd gekozen omdat die de meeste ballast kan dragen.

5. Operation Big Itch

big itch

In 1954 werd een experiment uitgevoerd door de Amerikaanse regering. Het plan: grote hoeveelheden vlooien te infecteren met een dodelijk hepatitis of cholera virus. De beestjes zouden dan losgelaten worden in dichtbevolkte gebieden, duizenden doden achterlatend. Uit documenten die de Amerikaanse regering nog niet zo lang geleden heeft vrijgegeven, blijkt dat er wel meer geëxperimenteerd is met insecten. Bij één van de bommen ging het echter mis, de diertjes kwamen in het vliegtuig terecht en deden zich te goed aan de crew. Maar de experimenten bewezen wel degelijk dat vlooien niet alleen de vlucht overleefden, maar daarna ook nog kun slachtoffers konden bijten.

4. Operation Big Buzz

Operation Big Buzz

Een ander experiment welke de Amerikaanse regering uitvoerde, deze keer in Georgia, was met muggen. In mei 1955 werden 330.000
niet-geïnfecteerde gele koortsmuggen boven Georgia losgelaten. De analisten hadden daarbij berekend dat ze in staat zouden zijn om elke maand 100 miljoen geïnfecteerde muggen te produceren. Gelukkig is dit snode plan nooit uitgevoerd.

3. Operation Drop Kick

Operation-Drop-Kick

Ook in 1956 werden er door het Amerikaanse leger gedetailleerde berekeningen gemaakt rond spreidingspatronen, de bijtintensiteit en de kost per dode door de zogenoemde gele koortsmuggen. Testen werden effectief uitgevoerd boven Georgia en Savannah. De overheid heeft altijd volgehouden dat deze werden gedaan met niet-geïnfecteerde muggen. Toch werden er zeven doden van gele koorts gerapporteerd.

2. Hitler’s malariabommen

hitler

Op het einde van de Tweede Wereldoorlog werd gefluisterd dat nazi-wetenschappers in het concentratiekamp van Dachau experimenten uitvoerden met het kweken van een superras muggen, die geïnfecteerd werden met malaria. De diertjes zouden dan de Atlantische Oceaan moeten overvliegen, en de Amerikanen infecteren. De vraag is of dit waar is, aangezien muggen deze lange tocht nooit kunnen overleven. En Hitler had opgeroepen tot het niet voeren van biologische oorlog. Volgens hem was het verspreiden van ziektes het exclusieve werk van de Joden. Wat wel bewezen is dat Himmler experimenten uitvoerde op Joodse gevangenen met ziektedragende muggen en vlooien. De experimenten werden gedocumenteerd, en de documenten dienden in de jaren 50 als basis voor de experimenten van de Amerikanen (zie operatie big buzz en operatie drop kick)

1. Unit 731 (Japan)

Unit 731

Ook Japan beging de vreselijkste oorlogsmisdaden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Unit 731 was de Japanse unit die zich bezighield met biologische oorlogsvoering, en die moest in niets onderdoen voor de Duitse collega’s. Chinese gevangenen werden hier geïnfecteerd met vreselijke ziektes zoals cholera en tyfus. Het favoriete transmissiemiddel was ook hier de vlo. In deze unit was voldoende productiefaciliteit om virussen te produceren die heel de wereldbevolking zou kunnen uitroeien. De plannen om de virussen te transporteren naar de VS in een ballon lagen klaar. Het is onduidelijk hoeveel slachtoffers er gevallen zijn bij deze experimenten, maar het moeten er vele tienduizenden geweest zijn.

  • Add Your Comment