Gokreclameverbod met ingang van 2023: nooit meer Cruks omzeilen

Sinds de lancering van de nieuwe kansspelwetgeving in oktober 2021 is er veel te doen geweest omtrent de reclames van de nieuwe online casino’s. De online casino’s maakten namelijk gebruik van agressieve marketingmethodes, waardoor er een ophef ontstaan is onder de bevolking en in de Tweede Kamer.

Door alle ophef heeft minister Weerwind besloten dat de reclames voor casino’s aan banden worden gelegd, waar veel aan vooraf is gegaan. Minister Weerwind wilde dit eerst namelijk niet uitvoeren, omdat hij bang was dat meer mensen zouden kiezen voor Cruks omzeilen. In dit artikel zullen we uitleggen wat Cruks precies inhoudt, en wat het verbod op gokreclames inhoudt.

Lancering nieuwe wetgeving moet Cruks omzeilen tegengaan

Sinds oktober 2021 is de nieuwe kansspelwetgeving gelanceerd, waardoor het voor online casino’s in Nederland mogelijk is om legaal te opereren. De reden hiervan is vooral om de gokwereld zo veilig mogelijk te maken voor iedereen; en zodat uiteindelijk niemand meer meespeelt in een online casino zonder Cruks. De wetgeving is namelijk gelanceerd samen met Cruks, wat staat voor Centraal Register Uitsluiting Kansspelen. Iedereen die een gokverslaving bij zichzelf vermoedt kan zich hierin inschrijven. Je mag dan 6 maanden lang niet meespelen in casino’s, en tussendoor bij Cruks uitschrijven is niet mogelijk. Het is ook mogelijk om iemand in je omgeving in te schrijven, als je een gokverslaving vermoedt bij diegene. De Kansspelautoriteit start dan een onderzoek om te kijken of er daadwerkelijk sprake is van een gokverslaving.

Als je ingeschreven staat in Cruks, is Cruks omzeilen helaas nog wel mogelijk. Door het vrije verkeer van goederen en mensen in Europa, kan iedereen namelijk legaal gokken in een casino zonder Cruks. Dit zijn buitenlandse casino’s, want zij hoeven geen rekening te houden met de Nederlandse wet. Iedereen die gaat gokken zonder Cruks, is dus ook niet beschermd door de Nederlandse wet. Hierdoor kan bijvoorbeeld het niet uitbetalen van de winst vaker voorkomen, en het is dan lastiger om ervoor te zorgen dat dit alsnog uitbetaald zal worden. Toch zijn de redenen om voor een casino zonder vergunning te kiezen vaak begrijpelijk, o.a. omdat het spelaanbod groter is en omdat er meer bonussen uitgedeeld worden.

Maar goed; sinds de nieuwe wetgeving is ingegaan, wilde alle online casino’s zoveel mogelijk nieuwe leden binnenhalen. Hierdoor werd er een overschot aan reclames gepubliceerd, wat voor ophef onder de bevolking zorgde.

Reactie van de maatschappij

Het is wel duidelijk dat de bevolking niet blij was met het overschot aan reclames. Zo ergerden ex-verslaafden zich, omdat het zien van de reclames hun een vervelend gevoel bezorgde. Zo ook Marco Smit, die liever had gewild dat er geen reclames werden uitgezonden voor online gokken. Hij werkt nu zelf in de verslavingszorg, wat hem helpt tijdens zijn herstelproces. Hij merkte gelijk dat er een toename was te zien in het online gokken sinds de vele reclames, en hoopte dat de politiek zou inzien dat de reclameregels zouden moeten worden aangescherpt.

Niet alleen de bevolking, maar ook de Tweede Kamer zelf vond dat de regels zo snel mogelijk moesten worden aangescherpt. Zij zijn al maanden bezig met een eventueel verbod op gokreclames, maar de minister hield dit af.

Reactie Kamerleden

De Kamerleden vonden ook dat er verandering moest komen in de gokreclames. Zo heeft SP de minister op het matje geroepen, omdat de minister geen gehoor gaf op het voorstel om gokreclames

te verbieden. In december 2021 had SP dit voorstel gedaan, en een meerderheid van de Kamerleden was het hiermee eens. Echter wilde de minister eerst nog onderzoeken of een verbod wel een goede oplossing was, waardoor dit verbod werd uitgesteld. Kamerleden waren hier niet blij mee en vonden dat er geen tijd was om dit te onderzoeken, aangezien er in de tussentijd meer probleemgokkers zouden ontstaan. Toch hield de minister telkens de boot af.

Druk op kanalisatie en angst voor casino zonder Cruks

Minister Weerwind had aanvankelijk angst dat een verbod op reclames voor online casino’s, de kanalisatie naar legale casino’s in de weg zou staan. Hij was bang dat wanneer er geen degelijke reclame gemaakt kon worden, mensen vaker zouden kiezen voor Cruks omzeilen i.p.v. mee te spelen in casino’s met een Nederlandse vergunning.

Uiteindelijk is minister Weerwind toch overstag gegaan, en worden gokreclames per 1 januari 2023 verboden. De reden hiervan is vooral om verdere maatschappelijke en persoonlijke ellende te voorkomen. De minister vindt het belang van verslavingspreventie namelijk belangrijker dan het leiden van mensen naar een legaal aanbod. Door het verbod op gokreclames, kunnen de kwetsbare groepen worden beschermd. Hier vallen o.a. jongeren onder die sneller te maken kunnen krijgen met een gokverslaving.

Wat houdt het verbod precies in?

Het verbod dat zal ingaan op 1 januari 2023, houdt in dat aanbieders van risicovolle online kansspelen geen ongerichte gokreclames meer mogen maken. Dit verbod wordt op 1 januari 2024 nog verder uitgebreid, want vanaf dan komt er ook een verbod op programma- en evenementensponsoring. De uitbreiding gaat verder op 1 januari 2025, wanneer sponsoring op sportlocaties niet meer toegestaan is, en ook shirtsponsoring wordt vanaf dit moment verboden.

Aangezien de nieuwe regels nog even op zich laten wachten, hebben de aanbieders nog tijd om op zoek te gaan naar alternatieven. Zodra de regels ingaan, wordt er ook toezicht gehouden door de Kansspelautoriteit of de regels worden nageleefd. Uiteraard wordt er ingegrepen als er sprake is van het overtreden van de regels. Er zal eerst een waarschuwing worden gegeven, en als er vervolgens weer sprake is van een overtreding wordt er een boete opgelegd. Wij zijn benieuwd of het verbod op de gokreclames zijn werk zal doen.

  • Add Your Comment